praktisk info for spillere, trenere & oppmenn

Plutselig trener/oppmann?

Klubben takker deg for innsatsen du gjør som trener. Det er helt fantastisk at du gir av din tid for å sikre at klubben kan gi et godt tilbud til Tasta bydel.  Husk at du kan lene deg på andre trenere og styret hvis det er noe dere lurer på.   

Dugnad i tvhk er gøy!

Dugnadsånden er fantastisk i Norge og i Tastavarden Håndballklubb fokuserer vi på at vi skal ha det kjekt når vi er på Dugnad. Å være på dugnad skaper samhold og gir voksne mulighet til å bli bedre kjent med andre voksne og barn i klubben. Det er en utrolig verdifull innsats ! 

Klubben legger opp til at det er begrenset dugnad pålagt fra klubben, men gir lagene stor frihet til å bruke dugnad til å dekke utgifter til turneringer og lignende.