Om TVHK

Historie

tastarustå hallenTastavarden HK ble stiftet 08.01.1999 og er primært en barne og ungdomsklubb for bydelene Tasta og Vardenes.  Klubben het tidligere Star håndballklubb. Star ble stiftet i 1994 og skiftet navn til Tastavarden HK 08.01.1999.

Formålet til klubben er at håndball først og fremst skal være moro i trygge omgivelser. Vi tror at når glede preger spillerne, er den viktigste forutsetningen til stede for egenutvikling i et forhåpentligvis langt håndball liv.

Klubben teller i dag 364 medlemmer, pluss ca. 65 voksne ledere. Hovedvekten av medlemmene – dvs. ca. 250 – er barn på 17 år eller yngre.  Klubben er nå en av Stavangers største håndballklubber med 20 lag i aldersbestemte klasser (9 – 15 år) + såkalt minihåndballgrupper for barn mellom 5 – 8 år. Klubben har også senior lag for damer og herrer.

Tastavarden HK sin hjemmebane er Tastarustå idrettshall (Gjerdeveien 30, 4027 Stavanger).

Bydelsklubben

tvhk

Klubben har som mål å drive en god bydelshåndballklubb for barn- og ungdom.

Vi er av den oppfatning at klubben er en trygg, god, og sportslig og sosialt veldrevet bydelsklubb med hovedfokus på å bidra til et variert og godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i bydelen.

Antall medlemmer øker, og med det også våre utfordringer. Alle forhold ligger til rette for en fortsatt positiv utvikling av klubben, men dette krever både innsats og ressurser.

Engasjement

tojenter

Klubbens 65 voksne ledere yter en betydelig innsats. Alt arbeid skjer på frivillig basis, og det utbetales ikke lønn eller annen godtgjørelse til tillitsmannsapparatet. Alle kommunale tilskudd går dermed uavkortet til medlemmene i klubben. Klubben samarbeider med Rogaland Håndballkrets (RHK) for å rekruttere og videreutvikle ledere, oppmannsapparatet og antallet dommere i klubben.

Utover det å gjennomføre trening og kamper for alle lagene, forsøker klubben å bidra til engasjement fra foreldre ved å invitere disse inn til samlinger, kamper, klubbkvelder – dvs. nettverksbygging mellom så vel voksne som barn i bydelene.