Fortsettende årsmøte 2019

Det innkalles til fortsettende årsmøte i Tastavarden HK, jf. vedtak i ordinært årsmøte avholdt tirsdag 26. mars 2019.

Varslingsplikten er minst 14 dager jf. Lovnorm for idrettslag § 17 pkt 1:

Dato: tirsdag 09. april 2019, kl. 18.00-20.00

Sted: Møterommet, Tastarustå Idrettshall.

Sakliste

  1. Foreta følgende valg:
  2. a)            Leder – 1 år
  3. b)           Nestleder – 2 år
  4. b)           Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  5. d)           Valgkomité med minimum 2 medlemmer

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid gjennom året som kommer. Alle som ønsker å påvirke hvordan klubben skal drives, anbefales å stille på årsmøtet.

Stemmerett i årsmøtet

Det er kun medlemmer med gyldig betalt medlemskap i klubben, og er fylt 15 år, som har stemmerett i årsmøtet jf. Lovnorm for idrettslag, §6, jf. godkjente stemmeberettigede i ordinært årsmøte.

Mer informasjon om styreverv og innhold sendes ut senere.

Velkommen.

Med hilsen

Styret i Tastavarden Håndballklubb