Du inviteres til klubbens Årsmøte !

Årsmøte 2020 avholdes torsdag 12. mars, kl 19.00 i Tastaruståhallen.

OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene innen den frist som er angitt i egen lov, som senest kan være én uke før årsmøtet.

Vi har tomme verv som må fylles. Ta kontakt med styret for mer informasjon om hvordan du kan bidra med givende arbeid for bydelens unge! Bli med du også!

Mer info om årsmøtet:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/idrettsrad/rekruttering-og-valgkomite/

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/lov–org/arsmote/

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/idrettslag/arsmotetid/

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/idrettsrad/gjennomforing-av-arsmote/