Ekstraordinært årsmøte torsdag 14. mai 2020

Tastavarden HK innkaller med dette sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte torsdag 14. mai 2020, kl. 20.00

Møtet vil bli avholdt digitalt i MS Teams.

________________________________________________________________________________

_______________________________________

Viser til innkalling til årsmøte som skulle vært avholdt torsdag 12. mars 2020. Dette møte ble som kjent avlyst samme ettermiddag pga. korona-situasjonen. Vi benytter oss nå av muligheten til å avholde årsmøtet digitalt i MS Teams slik NIF har åpnet for.

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid gjennom året som kommer. De som ønsker å påvirke hvordan klubben skal drives i framtiden, anbefales å stille på årsmøtet.

Stemmerett i årsmøtet

Det er kun medlemmer med gyldig betalt medlemskap i klubben, fyller 15 år i kalender-året og vært medlem i klubben i minst en måned, har stemmerett i årsmøtet jf. Lovnorm for idrettslag, §5, pkt 1. Det er ikke anledning til å stille med fullmakt for andre medlemmer (Det vil si at foreldre ikke kan stemme på vegne av sine barn). Betalt medlemskap gir stemmerett i årsmøtet. Pris kr 100,- per år, og skal være betalt senest 4-fire uker før årsmøtet, dvs. senest bekreftet innbetalt 16.04.2020 til konto 3201.20.94689 merket med fullt navn, fødselsdato og mobilnummer.

OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene innen den frist som er angitt i egen lov, som senest kan være én uke før årsmøtet.

Vi har tomme verv som må fylles. Ta kontakt med styret for mer informasjon om hvordan du kan bidra med givende arbeid for bydelens unge! Bli med du også!

 

Årsmøtepapirer