Julie Vold

Årsmøtepapirer

Årsmøte 2020 avholdes torsdag 12. mars, kl 19.00 i Tastaruståhallen. Her finner du alle papirene til årets årsmøte: årsmøte 2020 -Tastavarden HK Vel møtt!  

Du inviteres til klubbens Årsmøte !

Årsmøte 2020 avholdes torsdag 12. mars, kl 19.00 i Tastaruståhallen. OM ÅRSMØTET Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker …

Du inviteres til klubbens Årsmøte ! Les mer »