Skip links

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Tastavarden HK

Tasta, 28.02.2022

Innkalling til årsmøte i Tastavarden HK 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Tastavarden Håndballklubb

Årsmøtet avholdes 31.03.2022 kl 18:00 i Tastarustå Idrettshall.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.03.2022 til leder@tastavardenhk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via spond.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tastavarden HK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tastavarden HK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tastavarden Håndballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dere kontakte Julie Vold, 406 20 649 eller leder@tastavardenhk.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret