Skip links

Digitalt Årsmøte!

Til medlemmene i Tastavarden Håndballklubb

Stavanger 18.03.2021

Innkalling til årsmøte i Tastavarden Håndballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Tastavarden Håndballklubb. Årsmøtet avholdes Torsdag 22.04.21 kl 20:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 20.04.21  her PÅMELDING. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Lenke for tilgang til møtet vil bli sendt ved utsendelse av sakspapirer, publisert på facebook og vil bli oppdatert på isonen hvor man melder seg på møtet.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest [dato som er senest to uker før årsmøtet] til styret@tastavardenhk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på epost og idrettslagets hjemmeside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tastavarden Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tastavarden Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tastavarden Håndballklubbs lov som er tilgjengelig på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Julie Vold kontaktes på 406 20 649 eller leder@tastavardenhk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret